neděle 5. srpna 2018

Setkání na Vyšehradě


Setkání na Vyšehradě

Ne ne, byla jste to vy. Seděl jsem tam…no seděl…poloseděl polostál ve střílně té historické hradby, ale co není na Vašehradě historické, že?, … zádům polevit jsem si potřeboval. Podvečerní slunce vytvářelo dlouhé stíny, z blízkého amfiteátru zaléhala hudba a najednou jsem vás spatřil, zprava jak přicházíte. Ani nevím, odkud jste se vynořila, zda po cestě nebo z toho starého protějšího domu, co jsem mu tak, dalo by se říci, šrekou naproti byl odpočíval a nevěnoval té straně nižádnou pozornost, výstavku fotografií jsem očima propátrával a … ta hudba, ta šla také z té strany stejné.

Srdce mi poskočilo. Přicházela jste pozvolna, moc dobře jsem vás vnímal, typickou chůzi snad ten dlouhý šat, co nosíte, způsobuje. Přes ramena přehozenu, jak mi páni říkáme, takovou tu rybářskou síť, vlasy tentokrát rozpuštěny byly a když jste zvedla hlavu, malinko se, proti za chvíli zapadajícímu slunci, brýlemi zablýsklo. Jo jo, byla jste to vy. Pomalu jste se ke mne blížila, už už se ke mně obracíte, naše oči se střetávají, těším se na váš úsměv, pár slov třeba také, a najednou…přibíhají dva skotačící psi, rovnou k vám a do svých hrátek vás hned zapojují, vaši pozornost na sebe obraceje. Snad ještě ten úsměv, ale spíše omluvný a plachý, jsem zachytil, ale jist si nejsem, zda jen pouhé moje přání mne neklame.

Míjíte mne zvolna, tím krokem vaším, … psi kolem vás a „baf“ sem a „haf“ tam … směřujete, tím psím rejem plně zaujata, k ochozu západnímu, přímo tam nad Vltavu. Ještě pár kroků a ve zlatu toho zapadajícího slunce mi pomalu vaše silueta z očí mizí,… a za chvíli i to psí „haf“ a „baf“ se ztrácí, tou krásnou hudbou z přírodního jeviště jsouce přehlušeno.
Na Vyšehradu, mém nejmilejší místě v Praze, v létě 2014. Milan Brož

středa 20. června 2018

HOVORY, ovšem... červnové L.p.2018


HOVORY, ovšem …

...Tak!... ani nevím, jak tentokráte začít, tak snad:...ty červnové, ofšem...

A jak dál?
Hm?!... tak třeba: „Hovory“ nabídnou opět velmi zajímavého hosta, člověka mnoha tváří a schopností. Však posuďte sami, pokusím se vyjmenovat, na co vzpomenu: hudebník, zpěvák, skladatel, básník, zvukař, baráčník, sklář, vitrážista, znalec ovocných destilátů a medoviny, včelař a… a... a dost, zadrž! Věřte, nevěřte, to vše v jedné osobě. 

Aha! ...něco podobného jsem psal již loni, v květnu. Že by? Ale tentokráte jsem pozval Básníka! A co – v tom seznamu nahoře je i tohle řemeslo vyjmenované! Tak já fakt nevím... Co nevíš? ...jak se jmenuje? Aha, to bude ono, podle jména. Na pozvánce to je. Tak to jméno: HOF MEDVIN. To je nějaký jméno?! Jo, toho básníka, co přijde, teda snad, doufám... Co to je zase za řeči „doufám“? ...tak přijde nebo nepřijde? Já nevím, přijde, měl by přijít, je to smluveno, leč, může být i smluveno a...jak se to říká? ...“Všechno je jinak!“ Co všechno, co to sem zase motáš? No... proto jsou ty letošní červnové HOVORy publikované jako „...až jako napodruhé“. Jak, napodruhé, jak?...“

Hele, dej mi pokoj už, jo, tak se přijď podívat. A uvidíš … ve středu 27.6.2018 v 18 hodin, ofšem... tak jako vždy čekáme na autobus. A kde? ...jako vždy, ofšemže v „Domečku“ alias „Kavárně FR“ v Jabloneckých Rýnovicích.

A hele, víš co taky?! ...bude výborná muzika, výbornej jazzíček, fakt, Jazz Trio Vlasty Suchánka.

Tak já nevím, může z tohole být někdo moudrej? ...tak se přijďte podívat, tam asi se všechno vyjasní. Srdečně zvou naši hosté: Hof Medvin, Vlasta Suchánek a jeho Jazz Trio, Petra jako šéfová Domečku a Milan jako autor HOVORů.

Milan Brožúterý 22. května 2018

HOVORY, ovšem ... ty květnové


"HOVORY?"
"...Ovšem!"
- tak to začalo, když jsem pana XY na naše "HOVORY" pozval. A pokračovalo...
Autor překrásně zná své básně ve všech fázích jejich zrodu.
Díky Bohu za Přírodu, ze které čerpá čerstvou inspiraci
jako křišťálově čistou vodu a ona mu to vrací stonásobně.
Není toho právě málo, je to víc, než hodně.

Tvůrce zná své verše od plenek,
od zrodu myšlenek, zevnitř i navenek,
od bílého papíru s malou kaňkou v rohu
až po klenoucí se kopuli zručně vystavěnou,
v níž nosné oblouky vznešeně se klenou.

Den za dnem prochází novou změnou.
A tvůrce též. Zlehounka tahá za otěž.
Prý ho nazývají, Mistře. Ale jděte.
Vždyť si celou dobu jenom hrál,
bystře ve stínu katedrál.

Po noci přichází ráno všech rán
a tvůrce chce být citován.
Báseň se probouzí časně zrána,
touží být re-ci-to-vá-na.

Tak... na vysvětlenou, prostě jsem si dovolil povídání k májovým „Hovorům“ začít básní jednoho z mých hostů, která se „zove“ ZROD BÁSNĚ ČASNĚ ZRÁNA. Curiculum vitae, které uvedeno jest níže, jsem nechal na něm samotném. Za mne bych jen dodal: vhled do života, nacházení souvislostí... i těch na oko „si protiřečících“, a to vše skryto ve verších, které se jakoby lehounce odvíjejí z myšlenkových závitů svého autora, aby nás závěrečným „odhalením“ tvrdě donutily „se zamyslet“.

Něco o sobě a něco o době, ve které žijeme, ať chceme nebo nechceme:

Nejprve mi dovolte, abych se krátce představil. Jmenuji se Jiří Svoboda. Narodil jsem se v roce 1961 ve Frýdlantu v Čechách a od té doby ŽIJU, POVOLENÍ MÁM. Období dětství jsem prožil se svými rodiči v Dolní Řasnici. Do měšťanky jsem dojížděl do Nového Města pod Smrkem. Střední průmyslovou školu a vysokou školu jsem vystudoval v Liberci a od roku 1988 bydlím se svou rodinou v Tanvaldu. Zde aktivně žiju. Ze života se raduji, velmi tvrdě pracuji. Každodenně tvořím, hranice bořím. Překračuji všechny možné meze Poznání. Děkuji za pozvání na akci Hovory o všem? No ovšem!“, kde bych měl vystoupit jako host. A když už mám být jako host, tak jako HOST PRO RADOST.“
Stejně tak je tomu i u „Hosta“ druhého, folkového písničkáře z Raspenavy. Písně si píše i skládá sám. Také se vyznačují až neskutečnou lehkostí, i zpěvností, přičemž však jejich sdělení, která se vesměs zaobírají tím nejvyšším smyslem žití, tedy „LÁSKOU“, vyprávějí nejen o tomto nejkrásnějším citu, ale i o všech možných úskalích, která tento cit také doprovázejí. I jeho jsem požádal o napsání jakéhosi c.v. Jak to dopadlo?...při jeho skromnosti na necelé tři řádky. Tu ho předkládám.

Honza Vopařil, amatérsky folkový zpěvák. Narozen v Děčíně nyní žije v Raspenavě.
Píše a skládá vlastní písničky možná inspirované folkovou  scénou konce minulého
století. Vystupuje většinou v okolí Liberce a Jablonce.“

Ještě něco na něj prozradím. Doufám, že doveze některá svá CD. Dvě jsem si v minulosti koupil, a snad půl roku to trvalo, než jsem se jimi nasytil a přestal si je denně pouštět.

Jsem velmi rád, že se zdařil můj záměr a oba pánové nás navštíví v jednom večeru. Jaksi zdá se mi, že jejich obraz vidění života a světa není „kaleidoskopický“, tedy jednotlivými útržky halabala nesouvisle poslepovaný, ale naopak „mozaický“, tedy z jednotlivých útržků jak puzzle do sebe zapadajících se postupně skládá celkový obraz „toho všeho“. Tak se těšme … ve středu 30.května v 18 hodin v Kavárně FR v rýnovickém „Domečku“.

Váš Milan Brož a jeho hosté

pondělí 7. května 2018

M A M I N K A

Maminka

Nač dlouhé povídání, natož, abychom se tu snažili vysvětlit pojem „maminka“. To přece každý ví, každý zná!
Ale... je tomu tak opravdu? Dovolte pár řádků o ženě, která žije mezi námi, tu v Jablonci n.N. A která ten „obyčejný“ termín maminka posunula,... „trochu“ posunula, skoro bych řekl: až za hranice jednoho „člověčenství“, jednoho „ženství“.

Paní Dobroslava Kricklová v době, kdy manžel odešel zpět do své domoviny v Německu, zůstala sama se dvěma dcerami, osmiletou Dobruškou a tříletou Reginou. Navíc, protože jeho odchod byl nelegální, z moci úřední (rozumějte partajní) propadl jejich dům, včetně všeho zařízení, státu. Odstěhována byla se dvěma bednami osobních věcí do panelákového bytu v Tanvaldě.
Jen co „holky“ odrostly a postavily se na vlastní nohy, cítila, že musí pomáhat, být užitečná. Ponejprv se stará o jednu starou paní, bere ji k sobě a doslova jí „doslouží“. Pak to začne. Svoji „mateřskou“ náruč rozevírá postupně patnácti dětem. Začíná to malou holčičkou z Dětského domova Olinkou. Ta, když se potkávají na rohu, vždy volá: „A paní, nechcete si mě vzít?!“ Několik víkendů na zkoušku a v roce 1979 ji přijímá do své rodiny. Po rozhodnutí, že si vezme další dítě, chce kluka. Přichází Péťa, po něm Zdenička – již jednou do Domova vrácená z jiné rodiny. Ta neznala, co to je tramvaj, autobus, městské domy, neznala bochník chleba v celku, jen nakrájené krajíce. Když v patnácti začíná vydělávat, najednou se k ní po těch letech hlásí její matka. Musí rozhodnout soud. Svědčí už i Zdenička, a soud rozhoduje ve prospěch paní Dobrušky Kricklové. Zdenička ji totiž označuje za svou „pravou“ maminku a dodává: „Ve škole nám říkali, že pravá maminka je ta, co se o dítě stará!“

Pak přichází Martin – neslyšící, Václav, Stáňa, Pavlík. Následují sourozenci Petr a Tomáš, a... a... a...

„Já už ani nevím, kolik jich za ty roky bylo.“ - říká paní Kricklová u stolku v „Domečku“ při přípravě inzerovaného večera. A dodává: „Když to šlo, vždycky jsme udržovali styk s rodiči. Někdy to, halt, nešlo.“ Pijeme kávu, nežli se však hovor stočí jinam, ještě jakoby mimochodem utrousí: „Účet ještě není uzavřen...“

X X X

Všechny srdečně zveme na večer plný povídání této neobyčejné ženy, pani Dobrušky Kricklové, který pořádáme k blížícímu se „Dni matek“. Chcete-li se toho dozvědět víc, přijďte ve středu 9.května 2018 do Rýnovic, do Kavárny FR kde večer pod názvem „MAMINKA“ proběhne od 18.hodiny. Hrou na piano večer obohatí Mirek Tomeš.

Za všechny zve Petra Laurin, Jana Kocourková a Milan Brož

neděle 29. dubna 2018

JAN ŠIMEK - obrazy 1987-2017


Dovoluji si zveřejnit úvodní slovo, jež proneseno bude na zahájení retrospektivy třicetileté umělecké práce mého kamaráda malíře Jana Šimka z Malé Skály, jež světlo světa spatřil ve znamení Blíženců 18.června 1958. Výstava je pořádána k Honzovým šedesátinám. 

Dámy a pánové, važení hosté! …Dobrý den! … buďte vítáni zde, v galerii DETESK, na dnešní vernisáži výstavy maloskalského výtvarníka, malíře Jana Šimka.

Nebudu zastírat, že jsme kamarádi, proto o panu Šimkovi budu hovořit jako o Honzovi. Uváděl jsem mu již výstav několik, ať ty v jabloneckém Rosariu či Domě česko-německého porozumění, tak tu v libereckém Babylonu nebo zde v Železnem Brodě tu společnou se svými žáky. Každá z nich měla své téma, svůj námět, říci bych mohl i „své ideologické zabarvení“. Nyní se mi ale dostalo té cti, uvést Honzovi jeho výstavu retrospektivní, výstavu k jeho šedesátinám, které slaví 18.června. Mottem celé dnešní expozice jest tedy jeho třicetiletá tvorba, třicet let práce, třicet let vývoje... jak toho uměleckého, tak toho obyčejného lidského. Tedy třicetiletá retrospektiva jednoho lidského života.

Soustředit díla na tuto výstavu problém nebyl. Je jich dost, ať těch rannějších, tak těch s let posledních. Co tedy bylo problémem? - Výběr! Výběr takových obrazů, které by co nejlépe reprezentovaly tu kterou dobu svého vzniku, tedy i věku svého autora. Nakonec dle nejlepšího vědomí a svědomí vybráno, dovezeno, nainstalováno.... a znáte to všichni, když něco dokončíte: „Aha, tohle né, tohle k tam tomu, a ještě jsem měl vzít, co jsem vyřadil a opřel o okno...“ Ale času už je málo, už se s tím nedá nic dělat, už to tu je! ... a tak to tedy dnes a ještě více jak měsíc a půl návštěvník této galerie může shlédnout.
x x x

Honza Šimek přišel na svět v osmapadesátém v Turnově. Pak ještě Železný Brod a Malá Skála, to je jeho ta … řekněme … geografická linie života..., na jejímž pozadí se vše promítá: příchod na svět, věk dětský, jinošský, dospívání! A i dnes Honza, jako správný patriot, zůstává věren svému, a tu krásnou krajinu údolí Jizery ,,to POJIZERSKÉ mělecké hnízdo“, které zrod dalo mnoha významným výtvarníkům, nezapírá.

Že v Honzovi „něco“ bylo, po Bižuterním OU studuje dál a v roce 1979 absolvuje zdejší proslulou „SKLANDU“, obor výtvarného umění. Díky škraloupu svého otce u tehdejší vládnoucí strany, který si vysloužil svým postoje ke vstupu armád Varšavské smlouvy, byla marná jeho snaha o přijetí na AKADEMII VÝTVARNÝCH UMĚNÍ. Do poloviny 80.let ještě pracuje jako návrhář svítidel v ŽBS, pak však odchází na „volnou nohu“ a zcela se věnuje „malířině“. Od r.1994 učí na zdejší ZUŠ.

Přes marné pokusy o AVU Honza maluje dál. Těží z přátelství s mistry Komárkem, Jírou.
Nese v sobě sklářkého výtvarníka profesora Novotného, ovlivněn se cítí být i Bauchem, Roualtem. Byl snad jediným z „mladých“, kterému Jíra dělal jakéhosi odborného konzultanta. A prozradím i něco navíc...komupak se podařilo, aby po mistrově smrti mohl malovat na jeho plátna a jeho barvami? … Ano, hádáte správně. To pro jejich vztah je Honza tenkráte obdržel.
x x x

Blíženci … to je Honzovo znamení. Podivuhodný svět blíženců - tak se jmenovala i jedna z jeho výstav. Honza jím je až fascinován. Seděli jsme takhle u piva, řeč šla sama, stačilo jen naslouchat. Uvedu z ní jen pár fragmentů - Podívejme se na to:
 • Turnov – Malá Skála – Železný Brod, tak si sobě blízká místa, nadto spojená stuhou Jizery - blíženci
 • Jeho obrazy/další příklad – ať ty data dávnějšího či současná díla. Jistě, vývoj znát je, ale vzájemná blízkost je patrná ... zajisté, blíženci, vždyť pocházejí z jednoho hnízda.
 • Není místní krajinář, ale je „zdejškem“ inspirován. Když nechci použit známého „klišé“ je bytostně spjat s..., řeknu hezky česky: hrál tady kuličky, tedy je si s tímto krajem blízký – je jím ovlivňován... jasně, blíženci.
 • Vraťme se k Josefu Jírovi. Honza samozřejmě jde na té své pouti po té své cestě, ale nezapírá, že svou tvorbou na něj navázal, inu - byli si blízcí.
 • Honza maluje to, co nosí v hlavě. A to je „to tady“ ...nejen krajina, ale i příběhy, život, kamarádi, rodina. Co mu je blízké …
Blíženci

podivuhodný svět - Blíženci!
Co si nesou ve věnci?
A co v ratolesti?...
...štěstí?
...nebo ránu pěstí?

Blíženci...
podivuhodný svět...

A kolik vět
mají ve věnci
třeba milenci?
...nebo bez vět
a slov
jen lov, jenom lov,
či tělesný jen chtíč
a pak rychle pryč?!
Blíženci...
podivuhodný svět...

...a kolik slov a vět
mají hráči?...
a kolik bratři?...
Kdo sem všechno patří?...
jen ten co se bratří,
či i ten co mluví za tři?
Nač je třeba se ptát,
kdo koho že má rád
či
kdo koho doved k pláči?

Blíženci...
podivuhodný svět...

ve kterém nitky vztahů
budují dráhu
co nemá dosti
žádné vzájemnosti
a na kterou krátká je
i sekyra kata,
i zabouchnutá vrata
i kule
nepřítele...
podivuhodný svět
plný taje
neřestí
i ctností,
co neroztaje
ani na věčnosti.

BLÍŽENCI

Kdysi jsem v jedné knížce napsal: Malíř promlouvá obrazy a spisovatel maluje slovy. A Honza je toho živým důkazem - nechce moc mluvit, leda tak u skledničky při přátelském hovoru. Vždycky říká: „Mluví za mne práce – obrazy …“
Tak snad, kromě již mnou uváděných a shora zmíněných výstav, přidám ještě další, ty důležité Honzovy aktivity:

   1992 – se stává členem UNIE výtvarných umělců ČR
   1996 - se na základě výběrového řízení jako jediný z ČR účastní ceny
   evropského malířství "European price" v Belgickém Ostende. Akci
   obsazuje třemi díly. S jakým výsledkem?... všechny tři byly ukradeny.
   Počátek devadesátých let – svůj vztah k místu dokumentuje svou účastí
   na zakládání Maloskalské galerie.
   2010-11 – restauruje - velké sgrafito Josefa Jíry
  - malovanou mapu „Maloskalsko“ od Jana Novotného

Dámy a pánové,

Dnešní výstava nám zcela určitě pomůže pochopit bytost malířovu, pochopit jeho vnímání světa, obrazů, dějů,... vnímání barev, kontextů, a v neposlední řadě vnímání a chápání sama sebe!
Vše, co tu dnes vidíme, je vytvořeno složitým vývojovým dějem, který se odvíjí v malířově nitru, v pocitech, v tušeních , v chápání či nechápaní toho všeho, v porozumění svého místa v tom všem. Je to vidění příběhů, zastavení, poznávání a poznání. Dámy a pánové, tady v této výstavní prostoře při příležitosti svých šedesátin vypráví svými obrazy malíř Jan Šimek o svém životě, o sobě, o těch svých nejen uměleckých třiceti letech právě prožitých.

Dámy a pánové,
- pan Jan Šimek! ...hezký večer, dobře se bavte!


pondělí 16. dubna 2018

HOVORY, ovšem... dubnové

Duben, měsíc slunce i deště, tepla i chladna, měsíc šedě i zeleně, měsíc příslibů a očekávání, jaká že letos ta "ouroda" bude, vždyť každý sedlák přece ví, že duben na ní zadělává. Už je tu jaro, ale ještě ne v plné síle, jako by váhalo a čekalo na to rozhodné nebeské "už!"

Dovolil jsem si v tento čas pozvat dvojici umělců, mladých lidí, aby nám dovolili podívat se jejich mládím na ten náš dnešní svět, hlavně pak na ten kraj, kde žijeme, a zprostředkovaně pak na všechna ta "zpustlá" místa, jež kdysi lidskou rukou stvořena, lidskému hněvu a zlobě posléze i podlehla. Pojďme se v umělecké nadsázce podívat na ty "naše Sudety".

O pár úvodních slov jakož i o "se" představení jsem naše dubnové hosty předem požádal a tu jsou jejich slova:


SUDETY: KRAJINA A TVORBA
Tematický diskusní, literární a hudební večer se zaměří na vztah krajiny a umělecké tvorby se zvláštním důrazem na Sudety a další opomíjené české kraje. Liberecký básník Martin Veselka a znamenitý stříbrnoskalický hudebník Člověk krve (Jan Senft) vás provedou krajinou Sudet i jiných našich regionů. Popovídají si s vámi o vztahu konkrétních míst a identity jejich obyvatel či návštěvníků, ale také o tom, jak se místo může stát životní a uměleckou inspirací. Martin Veselka vše doprovodí ukázkami své básnické tvorby a snových záznamů, související s krajinou kolem Jablonce a Liberce. Člověk krve představí své uhrančivé písně a možná prozradí i něco o jejich vzniku, o místech a událostech, které se v nich odrážejí.

Martin Veselka

Liberecký rodák a patriot, v současnosti žijící v Liberci, Praze a občas také v blízkém – středoevropském – zahraničí. Odborně se zabývá českou a polskou filologií, profesně pak zejména překlady a tlumočením z polštiny. Od dětství je fascinován českou krajinou: Pěší putování a vlastivědné bádání jsou jeho největšími zálibami dodnes. Literární tvorbě se sice věnuje už dlouho, avšak píše velmi sporadicky a veřejně čte ještě méně. V posledních letech stále silněji cítí, že Sudety jsou jeho nejvlastnější, jakkoli nejednoznačnou domovinou a patrně největší externí inspirací.

Člověk krve
Písničky z lesů, kopců, vlaků, záměstských ruin a postapokalyptických penzionů: Hudebník a skladatel, vlastním jménem Jan Senft, pochází ze Stříbrnoskalicka. Při putování krajinou mu vítr šeptá do uší příběhy míst, které pak vkládá do písní. Působivě v nich spojuje nesmělé intimní přiznání se silnou výpovědí o vlastní generaci. Jeho texty jsou směsí bohatých básnických obrazů, do kterých na místech prosakují trefné popisy každodenní reality. Svou hudbou plynule navazuje na to nejlepší z tradice zahraničního i českého písničkářství, všechny své vlivy však dokáže přirozeně přetavit do zcela svébytného a originálního vesmíru.

Těšíme se s vámi na hezký večer.

Milan Brož

pátek 23. března 2018

Hovory, ovšem... březnové


Tak, dovedete si to představit... ruce rozpažené stojím v chodbě rýnovické fary a její osazensto na mne víceméně úspěšně navléká bílé tohle, ještě bílé tamto a přes ramena tohleto. Za půl hodiny mám pomyslně rozsvítit vánoční strom v Rýnovicích a že prý, jako posel páně musím být v bílém. Ještě paruku, ... a Andělku k tomu dostanu, ta pak bude hrát na trubku „Tichou noc“. Přijedeme kočárem s lucernou a děti udělají „Aaach!“

Jak to proběhlo, to je kapitola jiná, děti „Aaach!“ udělaly a já se takhle seznámil s hosty březnových „Hovorů...“ Filipem a Lenkou-Leou Novákovými a jejich maminkou, obyvateli to té rýnovické fary a mí příležitostní garderobiéři, když mě „rvali“ do toho bílého ošacení. Lenka nakonec sehrála nejen roli Andělky, ale sehrála to pěkně i na tu trubku. 
Dovolte mi proto je níže představit.

Filip Novák 
19 let
student českého jazyka a literatury na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy
herec a loutkoherec
v současné době je také studentem v Budilově divadelní škole a hraje pro společnost
FizioArt
je součástí souboru Veselé loutky a dříve účinkoval i se souborem Vozichet
Je lektorem dramatického kroužku v Praze.
Lenka-Lea Nováková
17 let
studentka Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci, obor Kov a šperk
hudebnice a výtvarnice
také studentka v Základní Umělecké Škole v Liberci (dříve v Jablonci) ve hře na trumpetu, dříve i na kytaru
Jako trumpetistka hraje s Velkým dechovým orchestrem a BigBandem při ZUŠ Liberec, a také se skupinou Mandragora
dříve hrála s Dechovým orchestrem při ZUŠ Jablonec a na kytaru v souboru EurydikaVšichni se těšíme na vaši návštěvu.

Lenka, Filip, Milan a Petra za rýnovický "Domeček", 
kde se večery každou poslední středu v měsíci konají.