sobota 16. září 2017

HOVORY,ovšem... Gustav Leutelt

HOVORY,ovšem... Gustav Leutelt

Několik dní před zahájením výstavy, jíž se hlásíme k odkazu německého spisovatele Gustava Leutelta a kterou v roce 70.výročí jeho úmrtí otvíráme vernisáží 21.září 2017 v Domě česko-německého porozumění, dovoluji si trochu nahlédnout pod pokličku malířova kumštu a krátkou návštěvou v jeho ateliéru poodhalit nejnovější zajímavosti.
Vidět lze dvanáct artefaktů, plechových desek s jizerskohorskou tématikou, která malíř dotvoří dle svého cítění a vnímání, drobnými, avšak zásadními akcenty v různé barvě. V pozadí zelenobílé zatím nedohotovené dílo s názvem
"Polehl jsem na Viničné cestě..."

Vidíme rovněž obraz Josefův Důl, který malíř při oslavách 150.výročí narození daroval strostovi Leuteltova rodiště panu Janu Miksovi. Obraz je zajímavý dvěma věcmi.

Za prvé, malován jest podle počítačové animace, kterou pro potřebu malíře vytvořil ÚHÚL – jablonecké pracoviště, a která zobrazila území a složení lesního porostu v oblasti Jos.Dolu ještě před osídlením.


Ta druhá zajímavost jest ve vytvoření jakési alegorie, zkratky, ve které na podkladě dávného zobrazení místa malíř spojuje spisovatelovo rodiště – kostel, kde naproti v domečku se spisovatel narodil, s jeho náhrobkem, jež se nachází v daleké německé obci Seebergen – Drei Gleichen, a který odpovídá skutečnosti – viz dva snímky náhrobku.

Ostatní fotografie dokreslují atmosféru ateliéru. Snad jakoby veselý paradox lze hodnotit náhodnou „kompozici“ jakéhosi zhrození se - „Výkřiku“- nehotové to kopie obrazu E.Muncha, nad stolem s nedojezeným hroznem. Na posledním snímku jest plechový artefakt obrazu jménem "Obora".Tak nahlédněme!...                                             Milan Brož

Žádné komentáře:

Okomentovat