úterý 21. června 2016

"Hovory"...ty červnové

... už je máme také za sebou. Sešlo se nás akorát tak „hezky“, takže vznikla milá „společnost“. O dobrou náladu se...obrazně... rukou společnou postaraly jak svým přednesem a povídáním dámy Christa Petrásková a Petra Laurin, tak svou hrou na housle František Lamačů. A že bylo opravdu co poslouchat.
Dámy večera - pí Christa a Petra
Více foto Z D E

Po mém úvodu, Františkově muzicírování a krátké přestávce nám všem vpravdě vyrazila dech Petra. „Čím?“ - se jitě zeptáte. Tak... nejen svým přednesem, autorským čtením svých básní, ale také náměty jednotlivých dílek, vnímáním obyčejných věcí a výrazovým umeme je popsat, hloubkou zamyšlení nad „normálním“ životem. Představila se nám „Paní básnířka" a my všichni za ten objev můžeme Petře jenom poděkovat.

Paní Christa... to bylo zas něco jiného. Celá společnost pozorně naslouchala jejímu laskavému vyprávění, životním zkušennostem, obavám z budoucna...a jak to byly včely a včelaři, spolu se zdejší návštěvou brazilských potomků sudetských Němců, co jí vrátily poněkud optymističtější náhled budoucnosti.

Po závěrečném aplausu František ještě „přidal“ a s přáním krásných „prázdnin“ jsme se pozvolna rozcházeli. Jen mě tak napadlo, "...zkusím to!" ...stojí to rozhodně za to, poprosím paní Petru o několik jejích básniček, abych je tu mohl zveřejnit. Držte palce aby nám vyhověla.

Všem, kteří se na 2.cyklu mých „Hovorů“ podíleli, děkuji! ...a zároveň jménem nás všech přeji hezké léto.

                                                                          Milan Brož

.... jo jo, na mysli mám ty poslední letošní, ty červnové. Přece víte, že se kryjeme se školním rokem, od září do června, vždy poslední středu v měsíci. Samozřejmě, kromě Silvestra, tam to trochu přizpůsobujeme, ale jinak je to „nabeton“.

Červnové HOVORY zasvětíme našemu městu. Určitě všichni víte proč, a že 150.výročí povýšení na město se přece vyhnout, „my takoví patrioti“, nemůžeme. Dlouho jsem přemýšlel a uvažoval, jak to navléci, koho pozvat... prostě jak na to. A tak jako vždycky, ten správný nápad jsem dostal jednou kolem půl třetí nad ránem. Tak se mi zalíbil, že jsem si ho ani zapsat nemusel, abych na něj nezapomněl.

Takové té historie, té je všude kolem dost a dost, na stránkách města, na panelech ve městě, v městské galerii... zeptat se můžeme pana Vostřáka, pana Strnada taky, do archívu zajít. Možností je mnoho, v novinách se dočtete, i v těch radničních. A tak mě v tu noc napadlo, že si prostě o tom našem městě popovídáme, osobní zkušennosti, vzpomínky... a tak.

P O Z V Á N K A
na červnový večer poezie slova a hudby

HOVORY o Jablonci n.N.

Milan Brož tentokrát zve na povídání
o našem městě, jež slaví 150.výročí získání městských privilegií


Hosté večera

Mgr. Christa Petrásková
etnoložka a sběratelka knoflíků

a
Petra Laurin
novinářka a ředitelka
Domu česko-německého porozumění o. p. s.

Hudba
František Lamač


Středa 29.června 2016 v 18.00 hodin

Dům česko-německého porozumění
Jablonec n.N. - Rýnovice


M.Brož 603 543 751 P.Laurin 732 551 425

http://hovoryovsem.blogspot.cz/

To ale pořád neřeší, koho pozvat, že?! Také, aby to bylo zajímavé, aby to zaujalo. Ale i to, respektive ti, tedy ti hosté, mě tenkrát nad ránem napadli. Vlastně bych měl psát s „ypsilon“, neb se jedná o dámy, takže „napadly“. Proč shánět, proč hledat, vždyť je máme tu, po ruce, a rozhodně k tomu večeru, k tomu výročí, samy za sebe mají co říci.

Co řeknou, čím nás oblaží, obohatí, to však ani já sám nevím. Budu překvapen tak jako každý z P.T. publika, jako každý z vás... jejich osobnost mi však je zárukou, že to bude stát za to, že to pro nás všechny bude rozhodně zjímavé a přínosné.

Znáte je všichni, začasté se našich HOVORŮ účastní jako posluchačky. Pozvání, tentokráte k aktivní účasti, k vlastnímu vystoupení přijali dámy:

  • Mgr. Christa Petrásková, etnoložka a sběratelka knoflíků
  • Petra Laurin, novinářka a ředitelka Domu česko-německého porozumění o. p. s.

  • Hudbou podvečer obohatí pan František Lamač

                      Na setkání se těší
                                                                Milan BrožPS. Aha, a co že já sám jsem si pro ten večer připravil. Inu, nazval bych to „Deninkenovsky“ - Vzpomínky na budoucnost aneb Jak jsem k Jablonci přišel. A ještě něco, uvidíme, jak nám vyjde čas.Žádné komentáře:

Okomentovat